Johanna Wolfganga Goethego 19H, Poznań, Wielkopolskie. Działka 306401_1.0025.AR_07.25/4

Adres Johanna Wolfganga Goethego 19H, Poznań, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Poznań
Gmina Poznań
Miejscowość Poznań
Nr domu 19H
ID działki 306401_1.0025.AR_07.25/4
Nr działki 25/4
Obręb ewidencyjny STRZESZYN / 0025
Rozmiar: 6519 m2 (sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.458389142, Długość: 16.861247437
52° 27.503 N 16° 51.675 E
x: 354730.15518678, y: 512429.53118751

Księga wieczysta numer: PO1P/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU (POZNAŃ)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.