Jaworowa 72, Poznań, Wielkopolskie. Działka 306401_1.0060.AR_16.38/23

Adres Jaworowa 72, Poznań, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Poznań
Gmina Poznań
Miejscowość Poznań
Nr domu 72
ID działki 306401_1.0060.AR_16.38/23
Nr działki 38/23
Obręb ewidencyjny DĘBIEC / 0060
Rozmiar: 1209 m2 (tysiąc dwieście dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.367263069, Długość: 16.906742473
52° 22.036 N 16° 54.405 E
x: 357526.50627885, y: 502207.76503927

Księga wieczysta numer: PO2P/xxxxxxxx/2

SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU (POZNAŃ)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.