Szczegóły działki ewidencyjnej: 180710_2.0003.407

Adres Jaśliska 22, Jaśliska, Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Powiat Krośnieński
Gmina Jaśliska
Miejscowość Jaśliska
Nr domu 22
ID działki 180710_2.0003.407
Nr działki 407
Obręb ewidencyjny Jaśliska / 0003
Rozmiar: 226 m2 (dwieście dwadzieścia sześć m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.440823223, Długość: 21.801276894
49° 26.449 N 21° 48.077 E
x: 703004.79536603, y: 178589.94807707

Księga wieczysta numer: KS1K/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W KROŚNIE (KROSNO)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.