Szczegóły działki ewidencyjnej: 180710_2.0003.422

Adres Jaśliska 17, Jaśliska, Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Powiat Krośnieński
Gmina Jaśliska
Miejscowość Jaśliska
Nr domu 17
ID działki 180710_2.0003.422
Nr działki 422
Obręb ewidencyjny Jaśliska / 0003
Rozmiar: 258 m2 (dwieście pięćdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.43974911, Długość: 21.801716823
49° 26.385 N 21° 48.103 E
x: 703041.11013817, y: 178471.77777796

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.