Szczegóły działki ewidencyjnej: 180710_2.0003.1482

Adres Jaśliska 132, Jaśliska, Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Powiat Krośnieński
Gmina Jaśliska
Miejscowość Jaśliska
Nr domu 132
ID działki 180710_2.0003.1482
Nr działki 1482
Obręb ewidencyjny Jaśliska / 0003
Rozmiar: 279 m2 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.439631176, Długość: 21.802083768
49° 26.378 N 21° 48.125 E
x: 703068.18676473, y: 178459.66160167

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.