Szczegóły działki ewidencyjnej: 180710_2.0003.1468

Adres Jaśliska 115, Jaśliska, Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Powiat Krośnieński
Gmina Jaśliska
Miejscowość Jaśliska
Nr domu 115
ID działki 180710_2.0003.1468
Nr działki 1468
Obręb ewidencyjny Jaśliska / 0003
Rozmiar: 283 m2 (dwieście osiemdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.440535097, Długość: 21.80319236
49° 26.432 N 21° 48.192 E
x: 703144.78058809, y: 178563.09287538

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.