Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.2

Adres Jagodowa, Gliwice, Gliwice
Województwo Gliwice
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.2
Nr działki 2
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 14989 m2 (czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.36854201, Długość: 18.615423204
50° 22.113 N 18° 36.925 E
x: 472658.01702376, y: 278004.31586743

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.