Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.87

Adres Jagodowa 5, Gliwice, Gliwice
Województwo Gliwice
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
Nr domu 5
ID działki 246601_1.0023.87
Nr działki 87
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 779 m2 (siedemset siedemdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.36658773, Długość: 18.634894816
50° 21.995 N 18° 38.094 E
x: 474041.30669535, y: 277780.10701863

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.