Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.95

Adres Jagodowa 1A, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
Nr domu 1A
ID działki 246601_1.0023.95
Nr działki 95
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 589 m2 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.366867183, Długość: 18.636840653
50° 22.012 N 18° 38.21 E
x: 474179.80547717, y: 277810.4932649

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.