Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.214

Adres Grzybowa 2, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
Nr domu 2
ID działki 246601_1.0023.214
Nr działki 214
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 999 m2 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.360807422, Długość: 18.627913303
50° 21.648 N 18° 37.675 E
x: 473541.71441174, y: 277140.04022309

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.