Szczegóły działki ewidencyjnej: 181905_2.0003.439/2

Adres gmina Wiśniowa, gmina Wiśniowa, Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Powiat Strzyżowski
Gmina Strzyżowski
Miejscowość gmina Wiśniowa
ID działki 181905_2.0003.439/2
Nr działki 439/2
Obręb ewidencyjny KALEMBINA / 0003
Rozmiar: 4539 m2 (cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.865599862, Długość: 21.681420674
49° 51.936 N 21° 40.885 E
x: 692635.10298091, y: 225477.27787555

Księga wieczysta numer: RZ1S/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE (RZESZÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.