Szczegóły działki ewidencyjnej: 181905_2.0003.438/4

Adres gmina Wiśniowa, gmina Wiśniowa, Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Powiat Strzyżowski
Gmina Strzyżowski
Miejscowość gmina Wiśniowa
ID działki 181905_2.0003.438/4
Nr działki 438/4
Obręb ewidencyjny KALEMBINA / 0003
Rozmiar: 217 m2 (dwieście siedemnaście m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.866567361, Długość: 21.681063204
49° 51.994 N 21° 40.864 E
x: 692605.57598935, y: 225583.87486453

Księga wieczysta numer: RZ1S/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE (RZESZÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.