Szczegóły działki ewidencyjnej: 181905_2.0003.437/1

Adres gmina Wiśniowa, gmina Wiśniowa, Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Powiat Strzyżowski
Gmina Strzyżowski
Miejscowość gmina Wiśniowa
ID działki 181905_2.0003.437/1
Nr działki 437/1
Obręb ewidencyjny KALEMBINA / 0003
Rozmiar: 273 m2 (dwieście siedemdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.866611973, Długość: 21.680362681
49° 51.997 N 21° 40.822 E
x: 692555.07968465, y: 225587.03123866

Księga wieczysta numer: RZ1S/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE (RZESZÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.