Szczegóły działki ewidencyjnej: 181905_2.0003.43

Adres gmina Wiśniowa, gmina Wiśniowa, Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Powiat Strzyżowski
Gmina Strzyżowski
Miejscowość gmina Wiśniowa
ID działki 181905_2.0003.43
Nr działki 43
Obręb ewidencyjny KALEMBINA / 0003
Rozmiar: 2886 m2 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.880900504, Długość: 21.682327714
49° 52.854 N 21° 40.94 E
x: 692639.34745636, y: 227179.94419035

Księga wieczysta numer: RZ1S/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE (RZESZÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.