Szczegóły działki ewidencyjnej: 181905_2.0003.422

Adres gmina Wiśniowa, gmina Wiśniowa, Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Powiat Strzyżowski
Gmina Strzyżowski
Miejscowość gmina Wiśniowa
ID działki 181905_2.0003.422
Nr działki 422
Obręb ewidencyjny KALEMBINA / 0003
Rozmiar: 3979 m2 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.865539867, Długość: 21.675613101
49° 51.932 N 21° 40.537 E
x: 692218.1723345, y: 225455.68972358

Księga wieczysta numer: RZ1S/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE (RZESZÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.