Szczegóły działki ewidencyjnej: 181905_2.0003.415

Adres gmina Wiśniowa, gmina Wiśniowa, Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Powiat Strzyżowski
Gmina Strzyżowski
Miejscowość gmina Wiśniowa
ID działki 181905_2.0003.415
Nr działki 415
Obręb ewidencyjny KALEMBINA / 0003
Rozmiar: 1998 m2 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.866256818, Długość: 21.686855155
49° 51.975 N 21° 41.211 E
x: 693022.85224217, y: 225564.27589129

Księga wieczysta numer: RZ1S/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE (RZESZÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.