Szczegóły działki ewidencyjnej: 181905_2.0003.390

Adres gmina Wiśniowa, gmina Wiśniowa, Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Powiat Strzyżowski
Gmina Strzyżowski
Miejscowość gmina Wiśniowa
ID działki 181905_2.0003.390
Nr działki 390
Obręb ewidencyjny KALEMBINA / 0003
Rozmiar: 3287 m2 (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.867195986, Długość: 21.692515313
49° 52.032 N 21° 41.551 E
x: 693425.67328937, y: 225683.2466296

Księga wieczysta numer: RZ1S/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE (RZESZÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.