Szczegóły działki ewidencyjnej: 161106_5.0088.AR_2.266

Adres Główna 7, Stary Ujazd, Opolskie
Województwo Opolskie
Powiat Strzelecki
Gmina Ujazd
Miejscowość Stary Ujazd
Nr domu 7
ID działki 161106_5.0088.AR_2.266
Nr działki 266
Obręb ewidencyjny STARY UJAZD / 0088
Rozmiar: 5380 m2 (pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.401659495, Długość: 18.335269538
50° 24.1 N 18° 20.116 E
x: 452773.16384333, y: 281826.03430813

Księga wieczysta numer: OP1S/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W STRZELCACH OPOLSKICH (STRZELCE OPOLSKIE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.