Szczegóły działki ewidencyjnej: 161106_5.0088.AR_2.273

Adres Główna 5, Stary Ujazd, Opolskie
Województwo Opolskie
Powiat Strzelecki
Gmina Ujazd
Miejscowość Stary Ujazd
Nr domu 5
ID działki 161106_5.0088.AR_2.273
Nr działki 273
Obręb ewidencyjny STARY UJAZD / 0088
Rozmiar: 10843 m2 (dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.40137737, Długość: 18.335398603
50° 24.083 N 18° 20.124 E
x: 452782.05309217, y: 281794.59202188

Księga wieczysta numer: OP1S/xxxxxxxx/2

SĄD REJONOWY W STRZELCACH OPOLSKICH (STRZELCE OPOLSKIE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.