Główna 32, Błądzim, Kujawsko-pomorskie. Działka 041405_2.0002.388/1

Adres Główna 32, Błądzim, Kujawsko-pomorskie
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat świecki
Gmina Lniano
Miejscowość Błądzim
Nr domu 32
ID działki 041405_2.0002.388/1
Nr działki 388/1
Obręb ewidencyjny Błądzim / 0002
Rozmiar: 942915 m2 (dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset piętnaście m2)
Współrzędne: Szerokość: 53.498600047, Długość: 18.145291627
53° 29.916 N 18° 8.717 E
x: 443320.80924934, y: 626298.81441334

Księga wieczysta numer: BY1S/xxxxxxxx/2

SĄD REJONOWY W ŚWIECIU (ŚWIECIE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.