Szczegóły działki ewidencyjnej: 161106_5.0088.AR_2.251/1

Adres Główna 11, Stary Ujazd, Opolskie
Województwo Opolskie
Powiat Strzelecki
Gmina Ujazd
Miejscowość Stary Ujazd
Nr domu 11
ID działki 161106_5.0088.AR_2.251/1
Nr działki 251/1
Obręb ewidencyjny STARY UJAZD / 0088
Rozmiar: 799 m2 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.40241651, Długość: 18.336213341
50° 24.145 N 18° 20.173 E
x: 452840.96848427, y: 281909.58321287

Księga wieczysta numer: OP1S/xxxxxxxx/2

SĄD REJONOWY W STRZELCACH OPOLSKICH (STRZELCE OPOLSKIE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.