Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.7

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.7
Nr działki 7
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 18882 m2 (osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.370708211, Długość: 18.632747563
50° 22.242 N 18° 37.965 E
x: 473890.90016971, y: 278238.88236177

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.