Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.479

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.479
Nr działki 479
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 193 m2 (sto dziewięćdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.361791942, Długość: 18.629692326
50° 21.708 N 18° 37.782 E
x: 473668.76127623, y: 277248.84609467

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.