Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.474

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.474
Nr działki 474
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 794 m2 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.368861081, Długość: 18.63620655
50° 22.132 N 18° 38.172 E
x: 474135.80545195, y: 278032.35098014

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.