Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.470

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.470
Nr działki 470
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 99 m2 (dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.367785875, Długość: 18.636078008
50° 22.067 N 18° 38.165 E
x: 474126.08201358, y: 277912.87806453

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.