Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.449

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.449
Nr działki 449
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 185 m2 (sto osiemdziesiąt pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.365582067, Długość: 18.627681713
50° 21.935 N 18° 37.661 E
x: 473527.9025862, y: 277670.86143355

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.