Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.448

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.448
Nr działki 448
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 24 m2 (dwadzieścia cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.365620617, Długość: 18.627511321
50° 21.937 N 18° 37.651 E
x: 473515.80907913, y: 277675.20721022

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.