Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.433

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.433
Nr działki 433
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 62 m2 (sześćdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.36131582, Długość: 18.623495837
50° 21.679 N 18° 37.41 E
x: 473227.88470472, y: 277198.13281442

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.