Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.422

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.422
Nr działki 422
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 919 m2 (dziewięćset dziewiętnaście m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.365351344, Długość: 18.622088575
50° 21.921 N 18° 37.325 E
x: 473130.09724277, y: 277647.21989542

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.