Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.415

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.415
Nr działki 415
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 1248 m2 (tysiąc dwieście czterdzieści osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.361734766, Długość: 18.627181714
50° 21.704 N 18° 37.631 E
x: 473490.20935871, y: 277243.38208549

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.