Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.413

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.413
Nr działki 413
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 3912 m2 (trzy tysiące dziewięćset dwanaście m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.368191602, Długość: 18.634798456
50° 22.091 N 18° 38.088 E
x: 474035.33077958, y: 277958.4236148

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.