Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.412

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.412
Nr działki 412
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 240 m2 (dwieście czterdzieści m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.368224292, Długość: 18.632809403
50° 22.093 N 18° 37.969 E
x: 473893.93372514, y: 277962.75346753

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.