Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.41

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.41
Nr działki 41
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 1879 m2 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.367332489, Długość: 18.634406639
50° 22.04 N 18° 38.064 E
x: 474007.00460671, y: 277863.06327614

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BUDYNEK I URZĄDZENIE STANOWIĄCE ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.