Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.403

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.403
Nr działki 403
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 264 m2 (dwieście sześćdziesiąt cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.360657692, Długość: 18.623300162
50° 21.639 N 18° 37.398 E
x: 473213.60046769, y: 277125.04724561

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.