Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.4

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.4
Nr działki 4
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 192869 m2 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.368343769, Długość: 18.623253674
50° 22.101 N 18° 37.395 E
x: 473214.62128341, y: 277979.43117445

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.