Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.389

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.389
Nr działki 389
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 892 m2 (osiemset dziewięćdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.362639445, Długość: 18.62473813
50° 21.758 N 18° 37.484 E
x: 473316.9624135, y: 277344.81767836

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.