Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.384

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.384
Nr działki 384
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 1234 m2 (tysiąc dwieście trzydzieści cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.363361386, Długość: 18.625157049
50° 21.802 N 18° 37.509 E
x: 473347.15393488, y: 277424.91685474

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.