Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.375

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.375
Nr działki 375
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 180 m2 (sto osiemdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.36952109, Długość: 18.628877221
50° 22.171 N 18° 37.733 E
x: 473615.08811209, y: 278108.29002697

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/2

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I URZĄDZENIE STANOWIĄCE ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.