Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.374

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.374
Nr działki 374
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 598 m2 (pięćset dziewięćdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.369708658, Długość: 18.628729399
50° 22.183 N 18° 37.724 E
x: 473604.68281387, y: 278129.19212738

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.