Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.347

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.347
Nr działki 347
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 27259 m2 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.359169621, Długość: 18.638049461
50° 21.55 N 18° 38.283 E
x: 474261.58738132, y: 276954.43054199

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.