Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.345

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.345
Nr działki 345
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 522 m2 (pięćset dwadzieścia dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.35794732, Długość: 18.638896353
50° 21.477 N 18° 38.334 E
x: 474321.15057495, y: 276818.26975925

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.