Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.343

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.343
Nr działki 343
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 31771 m2 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.356574693, Długość: 18.638588719
50° 21.394 N 18° 38.315 E
x: 474298.53299929, y: 276665.79795911

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.