Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.329

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.329
Nr działki 329
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 969 m2 (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.35778002, Długość: 18.636123252
50° 21.467 N 18° 38.167 E
x: 474123.85899775, y: 276800.6338161

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.