Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.326

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.326
Nr działki 326
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 2210 m2 (dwa tysiące dwieście dziesięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.356024583, Długość: 18.636453172
50° 21.361 N 18° 38.187 E
x: 474146.36692947, y: 276605.38886719

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.