Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.325

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.325
Nr działki 325
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 1889 m2 (tysiąc osiemset osiemdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.356347122, Długość: 18.635502169
50° 21.381 N 18° 38.13 E
x: 474078.91215095, y: 276641.57241153

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/3

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.