Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.321

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.321
Nr działki 321
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 26290 m2 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.359121328, Długość: 18.633886757
50° 21.547 N 18° 38.033 E
x: 473965.55056307, y: 276950.5106868

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.