Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.3

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.3
Nr działki 3
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 39884 m2 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.368467656, Długość: 18.617612278
50° 22.108 N 18° 37.057 E
x: 472813.60914907, y: 277995.24857238

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.