Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.285/18

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.285/18
Nr działki 285/18
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 863 m2 (osiemset sześćdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.361409016, Długość: 18.640430106
50° 21.685 N 18° 38.426 E
x: 474432.07836292, y: 277202.53578071

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.