Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.263

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.263
Nr działki 263
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 2299 m2 (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.360660809, Długość: 18.637086778
50° 21.64 N 18° 38.225 E
x: 474193.9393824, y: 277120.52105735

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.