Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.254/2

Adres Gliwice, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
ID działki 246601_1.0023.254/2
Nr działki 254/2
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 882 m2 (osiemset osiemdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.363051831, Długość: 18.636329741
50° 21.783 N 18° 38.18 E
x: 474141.40720957, y: 277386.56453541

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.